Uvoz i distribucija brendova sa Balkana

Za distribuciju svih brendova sa Balkana zadužen je naš ogranak u Kraljevni Norveškoj Balkan House NUF u Oslu i Bergenu. Uskoro ćemo omogućiti našim vernim kupcima e-Shop.